مدل سه بعدی مجسمه

مدل سه بعدی مجسمه 236

Pro 3DSky - Lion Sculpture

سازنده:
دسته ابجکت:
نسخه: 3dsMax 2014 + obj(Corona)
حجم پس از اکسترکت: 0.058 گیگابایت
تاریخ ثبت: 21 دی 1402
بازدید: بار
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 0.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFov (float): 21.911173
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 67.977463
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFov (float): 20.429302
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 74.474426
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 0.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFov (float): 21.967396
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 76.463066
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 0.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFov (float): 21.911072
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 67.963684
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFov (float): 17.726206
cameraNearClip (float): 0.100000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 1
cameraTargetDistance (float): 0.000000
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 1000.000000
cameraFov (float): 21.902836
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 67.977463
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 2499]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)4860057.63d4e852958b4

در این قسمت از سایت مون آرک برای شما عزیزان یک مدل سه بعدی مجسمه که از سری آبجکت های Pro سایت محبوب 3DSky می باشد را قرار دادیم.این فایل با فرمت Max و Obj با تکسچر را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

دانلود مجموعه از سرعت دانلود لذت ببرید! دانلود ویژه با اعتبار
رمز فایل (تایپ کنید)
moonarch.ir