مدل سه بعدی مجسمه

مدل سه بعدی مجسمه 233

Pro 3DSky - Sophie Elizabeth Thompson Sculpture 09

سازنده:
دسته ابجکت:
نسخه: 3dsMax 2014 + fbx(Vray+Corona)
حجم پس از اکسترکت: 0.025 گیگابایت
تاریخ ثبت: 26 آبان 1402
بازدید: بار
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 10000.000000
cameraFov (float): 7.610652
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 9589.272461
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
B (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Albedo.A (half)
CShading_Albedo.B (half)
CShading_Albedo.G (half)
CShading_Albedo.R (half)
CShading_Alpha.A (half)
CShading_Alpha.B (half)
CShading_Alpha.G (half)
CShading_Alpha.R (half)
CShading_LightSelect.A (half)
CShading_LightSelect.B (half)
CShading_LightSelect.G (half)
CShading_LightSelect.R (half)
CShading_RawComponent.A (half)
CShading_RawComponent.B (half)
CShading_RawComponent.G (half)
CShading_RawComponent.R (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
CTexmap001.A (half)
CTexmap001.B (half)
CTexmap001.G (half)
CTexmap001.R (half)
CTexmap002.A (half)
CTexmap002.B (half)
CTexmap002.G (half)
CTexmap002.R (half)
CTexmap003.A (half)
CTexmap003.B (half)
CTexmap003.G (half)
CTexmap003.R (half)
Environment.A (half)ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36.000000
cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000
cameraFarRange (float): 10000.000000
cameraFov (float): 7.610652
cameraNearClip (float): 0.000000
cameraNearRange (float): 0.000000
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 9589.272461
cameraTransform (m44f)
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
gamma (float): 1.000000
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1.000000
screenWindowCenter (v2f): [0.000000, 0.000000]
screenWindowWidth (float): 1.000000
tiles (tiledesc): [64, 64]

=Channels=
B (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Albedo.A (half)
CShading_Albedo.B (half)
CShading_Albedo.G (half)
CShading_Albedo.R (half)
CShading_Alpha.A (half)
CShading_Alpha.B (half)
CShading_Alpha.G (half)
CShading_Alpha.R (half)
CShading_LightSelect.A (half)
CShading_LightSelect.B (half)
CShading_LightSelect.G (half)
CShading_LightSelect.R (half)
CShading_RawComponent.A (half)
CShading_RawComponent.B (half)
CShading_RawComponent.G (half)
CShading_RawComponent.R (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
CTexmap001.A (half)
CTexmap001.B (half)
CTexmap001.G (half)
CTexmap001.R (half)
CTexmap002.A (half)
CTexmap002.B (half)
CTexmap002.G (half)
CTexmap002.R (half)
CTexmap003.A (half)
CTexmap003.B (half)
CTexmap003.G (half)
CTexmap003.R (half)
Environment.A (half)

در این قسمت از سایت مون آرک برای شما عزیزان یک مدل سه بعدی مجسمه که از سری آبجکت های Pro سایت محبوب 3DSky می باشد را قرار دادیم.این فایل با فرمت Max و Fbx با تکسچر را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

دانلود مجموعه از سرعت دانلود لذت ببرید! دانلود ویژه با اعتبار
رمز فایل (تایپ کنید)
moonarch.ir