تصاویر HDRI فضای خارجی از شرکت Poliigon

تصاویر HDRI فضای خارجی از شرکت Poliigon

Poliigon – Textures HDRI Sky Collection

سازنده:
شاخه: .
حجم پس از اکسترکت: 7.44 گیگابایت
تاریخ ثبت: 21 فروردین 1400
ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 20:07:31"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworking_VK_8935 Panorama_hdr_edited.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:16.68"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
capDate (string): "2018:11:09 11:40:09"
channels (chlist)
chromaticities (chromaticities): r(0.648438, 0.330867) g(0.32118, 0.597885) b(0.155899, 0.0660514) w(0.345703, 0.358539) 
chromaticitiesName (string): "sRGB IEC61966-2.1"
compression (compression): Piz
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
iccProfile (iccProfile)
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
utcOffset (float): 32
writer (string): "ProEXR EZ for Photoshop"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 18:55:27"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworking_VK_5790 Panorama_hdr_edited.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:18.49"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
capDate (string): "2018:11:09 11:04:23"
channels (chlist)
chromaticities (chromaticities): r(0.648438, 0.330867) g(0.32118, 0.597885) b(0.155899, 0.0660514) w(0.345703, 0.358539) 
chromaticitiesName (string): "sRGB IEC61966-2.1"
compression (compression): Piz
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
iccProfile (iccProfile)
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
utcOffset (float): 32
writer (string): "ProEXR EZ for Photoshop"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)HdrOutdoorAlanyaLighthouseAfternoonOvercast001_Preview1ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 19:59:18"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworking_VK_8543 Panorama_hdr_edited.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:20.97"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
capDate (string): "2018:11:20 14:38:58"
channels (chlist)
chromaticities (chromaticities): r(0.648438, 0.330867) g(0.32118, 0.597885) b(0.155899, 0.0660514) w(0.345703, 0.358539) 
chromaticitiesName (string): "sRGB IEC61966-2.1"
compression (compression): Piz
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
iccProfile (iccProfile)
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
utcOffset (float): 32
writer (string): "ProEXR EZ for Photoshop"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 22:06:54"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworkingHdrOutdoorFieldAfternoonCloudy001_HDR_HIRES.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:22.31"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 22:13:10"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworkingHdrOutdoorFieldAfternoonCloudy003_HDR_HIRES.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:22.99"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 22:32:41"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworkingHdrOutdoorFieldAfternoonCloudy006_HDR_HIRES.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:17.70"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
capDate (string): "2018:11:13 09:42:53"
channels (chlist)
chromaticities (chromaticities): r(0.648438, 0.330867) g(0.32118, 0.597885) b(0.155899, 0.0660514) w(0.345703, 0.358539) 
chromaticitiesName (string): "sRGB IEC61966-2.1"
compression (compression): Piz
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
iccProfile (iccProfile)
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
utcOffset (float): 32
writer (string): "ProEXR EZ for Photoshop"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/08 22:42:59"
File (string): "F:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworkingHdrOutdoorFieldAfternoonCloudy009_HDR_HIRES.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "01:20.97"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/20 12:56:53"
File (string): "D:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworking2HdrSkyClear003_HDR_HIRES.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "02:53.40"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)ProEXR File Description

=Attributes=
Camera (string): "Camera"
Date (string): "2018/11/20 13:14:43"
File (string): "D:Dropbox (Blender Guru)Poliigon (working)3) Finals2018_12_HDRI1) WorkingReworking2HdrSkyCloudy002_HDR_HIRES.blend"
Frame (string): "000"
RenderTime (string): "02:54.49"
Scene (string): "Scene"
Time (string): "00:00:00:00"
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
displayWindow (box2i): [0, 0, 16383, 8191]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
xDensity (float): 72

=Channels=
B (half)
G (half)
R (half)

این پک شامل 30 عدد تصویر 360 درجه پانورما HDRI از آسمان در حالات مختلف روز و با فرمت hdr می باشد ، که به عنوان منبع نور طبیعی و بسیار روشن  از آسمان آبی و آفتاب درخشان ، برای نورپردازی واقعی و ایجاد انعکاس های زیبا در رندر میتوانید استفاده کنید. استفاده از نورپردازی HDRI  برای شبیه سازی و نورپردازی محیط یک راه حل عالی است که که شامل استفاده از یک تصویر محدوده پویای 360 درجه (HDRi) به عنوان منبع روشنایی برای تولید شرایط واقعی آسمان در زمان ضبط ، تا حد ممکن دقیق است . هم اکنون شما میتوانید این مجموعه را از سایت مون آرک دانلود کنید .

دریافت کاتالوگPoliigon Textures HDRI Sky Collection pfd(moonarch.ir).rar
دانلود مجموعه از سرعت دانلود لذت ببرید! دانلود ویژه با اعتبار
رمز فایل (تایپ کنید)
moonarch.ir

 

 

خرید پستی این محصول

قیمت: 30,000 توماندر: 2 دی وی دی افزودن به سبد خرید
صفر فروش