مدل سه بعدی چراغ

مدل سه بعدی لوستر 744

Pro 3DSky - Lampatron Simris

سازنده:
دسته ابجکت:
نسخه: 3dsMax 2016 + fbx(Vray+Corona)
حجم پس از اکسترکت: 0.009 گیگابایت
تاریخ ثبت: 14 مرداد 1401
بازدید: بار
ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 14.814
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 43.2842
cameraTransform (m44f): [{0.999697, -8.14907e-009, 0.0245675, 65.1418}, {0.0246145, 6.48201e-007, -0.997761, -181.427}, {-3.71808e-008, 1, -0.0621918, 72.9624}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
B (half)
Box7536.A (half)
Box7536.B (half)
Box7536.G (half)
Box7536.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Albedo.A (half)
CShading_Albedo.B (half)
CShading_Albedo.G (half)
CShading_Albedo.R (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
CoronaLight001.A (half)
CoronaLight001.B (half)
CoronaLight001.G (half)
CoronaLight001.R (half)
CoronaLight002.A (half)
CoronaLight002.B (half)
CoronaLight002.G (half)
CoronaLight002.R (half)
CoronaLight003.A (half)
CoronaLight003.B (half)
CoronaLight003.G (half)
CoronaLight003.R (half)
CoronaLight004.A (half)
CoronaLight004.B (half)
CoronaLight004.G (half)
CoronaLight004.R (half)
CoronaLight005.A (half)
CoronaLight005.B (half)
CoronaLight005.G (half)
CoronaLight005.R (half)
CoronaLight005_00.A (half)
CoronaLight005_00.B (half)
CoronaLight005_00.G (half)
CoronaLighProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 0
cameraFarRange (float): 10000
cameraFov (float): 14.814
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 43.2842
cameraTransform (m44f): [{0.999697, -8.14907e-009, 0.0245675, 65.1418}, {0.0246145, 6.48201e-007, -0.997761, -181.427}, {-3.71808e-008, 1, -0.0621918, 72.9624}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1999, 1999]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
B (half)
Box7536.A (half)
Box7536.B (half)
Box7536.G (half)
Box7536.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Albedo.A (half)
CShading_Albedo.B (half)
CShading_Albedo.G (half)
CShading_Albedo.R (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
CoronaLight001.A (half)
CoronaLight001.B (half)
CoronaLight001.G (half)
CoronaLight001.R (half)
CoronaLight002.A (half)
CoronaLight002.B (half)
CoronaLight002.G (half)
CoronaLight002.R (half)
CoronaLight003.A (half)
CoronaLight003.B (half)
CoronaLight003.G (half)
CoronaLight003.R (half)
CoronaLight004.A (half)
CoronaLight004.B (half)
CoronaLight004.G (half)
CoronaLight004.R (half)
CoronaLight005.A (half)
CoronaLight005.B (half)
CoronaLight005.G (half)
CoronaLight005.R (half)
CoronaLight005_00.A (half)
CoronaLight005_00.B (half)
CoronaLight005_00.G (half)
CoronaLigh

در این قسمت از سایت مون آرک برای شما عزیزان یک مدل سه بعدی لوستر که از سری آبجکت های Pro سایت محبوب 3DSky می باشد را قرار دادیم.این فایل با فرمت Max و Fbx با تکسچر را می توانید از لینک زیر دانلود نمائید.

دانلود مجموعه از سرعت دانلود لذت ببرید! دانلود ویژه با اعتبار
رمز فایل (تایپ کنید)
moonarch.ir